Młode Podhale Młode Podhale Młode Podhale

"Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ Kieżmark"

Uczelniany Zespół Góralski Młode Podhale uczestniczy w warsztatach w ramach mikroprojektu "Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ Kieżmark" 

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem  Euroregion Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V -A Polska-Słowacja  2014-2020