Młode Podhale Młode Podhale Młode Podhale

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe o profilu praktycznym realizowane w systemie niestacjonarnym, dwusemestralnym:

Dziedzictwo kulturowe Podtatrza

Postępowanie kwalifikacyjne

 1. Studia podyplomowe mogą podjąć osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia.
 2. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów rekrutacyjnych:
 • kwestionariusz osobowy (pobierz);
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu);
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu);
 • 2 fotografie o wymiarach 35 mm/45 mm;
 • zdjęcie na płycie CD.

 

Termin rekrutacji: do 17 stycznia 2014 r.

Planowane rozpoczęcie studiów: luty 2014 r.

Opłata za studia: około 1000 zł za semestr.

Przyjmowanie dokumentów o przyjęcie na studia: budynek główny (Rektorat), II piętro w pokoju nr 243 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 do 15:00.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Promocji, Współpracy i Monitorowania Karier Zawodowych Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 243

telefon: (18) 26 10 730

e-mail: bk@ppwsz.edu.pl

 

Celem studiów podyplomowych  Dziedzictwo kulturowe Podtatrza jest:

 • wyposażenie w kompetencje do prowadzenia zajęć regionalnych pozalekcyjnych (dla nauczycieli), pozaszkolnych (dla animatorów kultury, regionalistów). 
 • uświadomienie potrzeby kultywowania tradycji związanych z dziedzictwem kulturowym regionu;
 • uświadomienie roli gwary jako wartości;
 • przygotowanie do współtworzenia życia kulturalnego regionu;
 • kultywowanie góralszczyzny.