Młode Podhale Młode Podhale Młode Podhale

Światowe Dni Młodzieży 2013

     Delegacja zespołu Młode Podhale - 10 osób - brała udział Światowych Dniach Młodzieży odbywających się w Brazylii w Rio de Janeiro od 23 do 28 lipca. Dla zespołu była to okazja do zaprezentowania swego dorobku, a także promocji dziedzictwa kulturowego, nie tylko Podhala, ale i całej Małopolski. Wyjazd był finansowany przez PPWSZ oraz Urząd Marszałkowski.
     Skład delegacji : Paulina Peciak, Maria Frączysta, Maria Zalińska, Daniel Szewczyk, Andrzej Strama, Kamil Gąsienica, Bartłomiej Fatla, Marcin Bobak, Jan Gąsienica Fronek, Łukasz Murzański.
     W pierwszym tygodniu głównym zadaniem zespołu było promowanie regionu Małopolski poprzez występy, spotkania z młodzieżą z różnych krajów, zapoznawanie ich z regionem w którym wychował się Karol Wojtyła, a tym samym zachęcenie jak największej liczby osób do odwiedzenie Krakowa i okolic przez materiały promocyjne udostępnione przez Urząd Marszałkowski.