Młode Podhale Młode Podhale Młode Podhale

Wręczenie Dyplomów Absolwentom Fizjoterapii

W dniu 05 lipca 2013, o godzinie 13:00 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów licencjackich absolwentom kierunku Fizjoterapii studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Dyplomy zostały wręczone przez Jego Magnificencję Rektora dr. hab. n. med Iwona Grysa, prof. nadzw. PPWSZ. Uroczystość uświetnił występ Młodego Podhala. Absolwentką tego kierunku jest nasza koleżanka ze zespołu Marysia Zalińska:-)
zdj:Zbigniew Krauzowicz www.goral.info.pl